Klimakompasset - NO

På Klimakompasset kan du få inspirasjon til å utarbeide en klimastrategi som kan redusere din bedrifts utslipp av CO2 og andre skadelige klimagasser.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.