Velkommen til Klimakompasset

Velkommen til Klimakompasset

På Klimakompasset kan du få inspirasjon til å utarbeide en klimastrategi som kan redusere din bedrifts utslipp av CO2 og andre skadelige klimagasser.

 

Du kan få hjelp til å:

 

• få relevant informasjon om energi- og klimaforhold

• beregne din virksomhets CO2-utslipp med CO2-kalkulatoren

• utarbeide en klimastrategi – trinn for trinn

• oppnå konkrete reduksjoner og besparelser

 

Du kan dessuten finne eksempler på bedrifter som på ulikt vis har redusert sin klimapåvirkning og som har brukt dette for å styrke sin forretningsdrift.

 

Klimakompasset er utarbeidet for NHOs medlemmer og er basert på Klimakompasset.dk, som er utviklet av DI og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Økonomi- og Erhvervsministeriet i Danmark.

 

For mer informasjon om NHO, se www.nho.no

 

 

 

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.