Utarbeid en klimastrategi

Utarbeid en klimastrategi

På disse sidene finner du argumenter for og hjelp til å utarbeide en klimastrategi – trinn for trinn.

 

Klimastrategien har som formål å redusere virksomhetenes utslipp av CO2 og andre klimagasser. Den kan være mer eller mindre omfattende. Det viktigste er at dere utarbeider en strategi som er relevant for nettopp deres bedrift og interessenter.

 

De viktigste trinnene i prosessen

Punktene nedenfor viser hvordan dere trinn for trinn utarbeider en klimastrategi:

 

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.