1. Få ledelsens støtte

Trinn 1: Få ledelsens støtte

Trinn 1: Få ledelsens støtte

Første skritt mot en målrettet og effektiv klimastrategi handler om å få den nødvendige støtten fra ledelsen.

 

En vellykket klimastrategi er avhengig av at ledelsen støtter gjennomføringen.

 

En klimastrategi krever ofte endringer og investeringer i virksomheten. Det forutsetter i de fleste tilfeller at ledelsen gjøres oppmerksom på hvordan klimastrategien kan gagne forretningen. Det dreier seg blant annet om å:

 

• gjennomføre økonomiske besparelser og effektiviseringer

• være attraktiv for medarbeidere, kunder og investorer

• komme i forkant av fremtidig miljølovgivning

 

Se Klimakompassets avsnitt ”Hvorfor en klimastrategi?” for ytterligere informasjon om de forretningsmessige fordelene ved å utarbeide en klimastrategi.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.