2. Utnevn en klimaansvarlig

Trinn 2: Utnevn en klimaansvarlig

Trinn 2: Utnevn en klimaansvarlig

Det kan være en god idé at ledelsen utnevner en person eller avdeling som får ansvar for å utarbeide virksomhetens klimastrategi og for å koordinere og evaluere implementeringen.

 

En tverrfaglig arbeidsgruppe

Det er vanligvis flere avdelinger eller funksjoner som har innflytelse på virksomhetens klimapåvirkning. Avhengig av virksomhetens størrelse, kan det derfor være en god idé å etablere en tverrfaglig arbeidsgruppe, eller som minimum å ha en løpende dialog på tvers av virksomheten.

 

Det kan for eksempel være relevant å trekke inn følgende funksjoner:

 

Produksjon: Energieffektivisering av produksjonen vil være en viktig del av klimastrategien. For å sikre realistiske målsettinger og nødvendig støtte til implementering av strategien, er det relevant å involvere en eller flere medarbeidere fra produksjonen.

 

Produktutvikling: Består en del av klimastrategien deres i å gjøre produktporteføljen mer energieffektiv, eller for eksempel å redusere materialforbruket? I så fall kan det være relevant å trekke inn medarbeidere med ansvar for produktutvikling og innovasjon.

 

Bygningsansvarlig: Bygningsansvarlig kan være med på å legge en strategi for hvordan virksomheten kan begrense energiforbruket i bygningene, for eksempel via regulering av temperaturen eller bedre isolering.

 

Økonomi/finans: Medarbeidere fra økonomi/finans kan være nødvendig med tanke på å legge et realistisk budsjett for implementering av klimastrategien, og for å beregne tilbakebetalingstiden for eventuelle investeringer i energieffektiv teknologi.

 

Innkjøp: Innkjøpsfunksjonen er relevant dersom virksomheten deres ønsker å arbeide for å begrense utslipp av klimagasser som forårsakes av underleverandørene deres.

 

Salg og markedsføring: Hvordan kan virksomhetens klimastrategi brukes i markedsføringen overfor kundene? Dette kan medarbeidere fra salg og markedsføring vurdere.

Personal/HR: Personalavdelingen kan bidra til å skape engasjement hos medarbeiderne slik at de blir motivert til å redusere virksomhetens CO2-utslipp. Det kan for eksempel være ved at de sørger for å slå av datamaskiner og lys når arbeidsdagen er over.

 

Kommunikasjon: Kommunikasjon av klimastrategien er en viktig del av prosessen. Det er en god idé å trekke inn kommunikasjonsansvarlig på et tidlig tidspunkt. På den måten kan dere skape sammenheng mellom klimakommunikasjonen deres og øvrig kommunikasjon og markedsføring.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.