3. Analyser

Trinn 3: Analyser bedriftens klimapåvirkning

Trinn 3: Analyser bedriftens klimapåvirkning

For å optimalisere klimastrategien er det nødvendig å ha oversikt over bedriftens klimapåvirkning.

 

Mange virksomheter ønsker å beregne hvor stort utslipp av klimagasser virksomheten er ansvarlig for. Det er spesielt to årsaker til dette:

 

• Ønske om å lage en strategi for CO2-reduksjon som prioriterer de

områdene der virksomhetens klimapåvirkning er størst.

 

• Virksomheten blir møtt med krav om åpenhet fra kunder, investorer og

andre interessenter som ønsker informasjon om virksomhetens

klimapåvirkning.

 

Beregn utslipp via Klimakompasset

Ved hjelp av CO2-kalkulatoren som ligger i Klimakompasset, kan dere beregne utslippet som stammer fra virksomheten deres:

 

• Egne og leasede transportmidler

• Forbruk av fossilt brensel og prosessutslipp

• Bruk av elektrisitet og varme

• Medarbeideres forretningsreiser

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.