4. Reduksjonsmål

Trinn 4: Sett mål for CO2-reduksjon

Trinn 4: Sett mål for CO2-reduksjon

Mange mindre virksomheter kan med fordel gå rett på konkrete tiltak som reduserer CO2, uten at man på forhånd vet hvor mye det samlet er mulig å redusere.

 

Hvis dere på nåværende tidspunkt ikke har tilstrekkelig kunnskap om reduksjonspotensialet i virksomheten deres, bør ikke dette hindre dere fra å utarbeide en klimastrategi. Dere kan i så fall begynne med å utarbeide en konkret handlingsplan (se trinn 5 i denne guiden) og så på et senere tidspunkt se på muligheten for å sette et kvantitativt reduksjonsmål.

 

Hvordan setter man seg reduksjonsmål?

For enkelte virksomheter kan det være en fordel å offentliggjøre kvantitative mål for reduksjon av de samlede utslipp av klimagasser i løpet av for eksempel de neste fem eller ti årene. En offentliggjøring forplikter både nåværende og fremtidige ledelse, og kan bidra positivt til bedriftens omdømme.

 

> Les mer

 

Hvis dere vil sette opp konkrete reduksjonsmål er det nødvendig å:

• avgrense virksomhetens fokusområde

• definere hvilke avdelinger og hvilke deler av virksomhetens direkte og

indirekte utslipp klimastrategien skal gjelde for

• definere hvilke klimagasser som skal inngå.

 

> Les mer

 

Beregne basisår

Dere må velge hvilket år som skal være utgangspunkt for reduksjonsmålet. Det kan for eksempel være at dere vil redusere CO2-utslippet med 20 prosent innen 2020 i forhold til år 2000. Dere har i så fall behov for å beregne hvor stort virksomhetens CO2-utslipp var i år 2000 – det såkalte basisåret.

 

> Les mer

 

Bestemme type reduksjonsmål

Vurder om målsettingene skal være absolutte og/eller relative:

 

Absolutt målsetting: ”Vi vil redusere vårt utslipp av klimagasser med 20 prosent i forhold til våre utslipp av klimagasser i år 2000.”

 

Relativ målsetting: ”Vi vil redusere vårt utslipp av klimagasser per produsert enhet med 20 prosent i forhold til vårt utslipp av klimagasser per produsert enhet i år 2000.”

 

> Les mer

 

Bestemme hvor stor og langsiktig reduksjonsforpliktelsen skal være

Skal det være 10 prosent over ti år eller 20 prosent over fem år? Det avhenger naturligvis av hvor store muligheter dere har for å redusere CO2-utslippet i deres virksomhet, og hvilke forretningsmessige fordeler virksomheten kan oppnå ved å offentliggjøre meget ambisiøse målsettinger.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.