5. Handlingsplan

Trinn 5: Utarbeid en handlingsplan

Trinn 5: Utarbeid en handlingsplan

Som en sentral del av klimastrategien bør det utarbeides en handlingsplan som beskriver virksomhetens konkrete tiltak på klimaområdet.

 

I klimastrategien er det viktig å prioritere noen innsatsområder fremfor andre. En handlingsplan er et redskap til å styre og strukturere arbeidet mot å nå de fastsatte klimamålene. Det innebærer bl.a. at dere beskriver de prioriterte tiltakene, herunder relevante tidsfrister og ansvarshavende medarbeider/funksjon.

 

En handlingsplan kan bestå av noen enkelttiltak som har som formål å effektivisere virksomhetens forbruk av elektrisitet og varme. Det kan også være mer omfattende å inkludere medarbeidernes reiser, transport av varer og CO2-utslipp hos leverandører og kunder.

 

Hvilke tiltak skal vi prioritere?

Utvelgelsen kan baseres på ett eller flere av følgende kriterier:

 

• Forventet CO2-reduksjon

• Forventede investeringer

• Forventet tilbakebetalingstid på investeringer

• Kundenes og investorenes forventninger

• Mulighet for å få positiv omtale i mediene

• Forventede ressurser til rådighet

 

Hvordan skal vi kommunisere innsatsen vår?

Som ledd i handlingsplanen bør dere vurdere hvordan dere vil kommunisere klimastrategien deres utad. Se Klimakompassets side om klimakommunikasjon.

 

Dere bør også vurdere de interne kommunikasjonsbehovene. Aktiv intern kommunikasjon kan i høy grad bidra til å sikre kunnskapsdeling, eierskap og motivasjon i organisasjonen.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.