7. Evaluer

Trinn 7: Evaluer implementeringen

Trinn 7: Evaluer implementeringen

Når dere har fastsatt en målsetting for bedriftens reduksjon av klimagasser og eventuelt offentliggjort disse målsettingene, er det viktig at bedriften løpende undersøker om de nødvendige reduksjoner også finner sted.

 

Oppfølging

Det er viktig at den klimaansvarlige følger opp virksomhetens fremskritt og sikrer at strategien gjennomføres i hele virksomheten.

 

Fastsett delmål og lag løpende målinger

For å vurdere om virksomheten lever opp til målsettingen, er det en god idé å fastsette delmål eller indikatorer som virksomheten løpende kan måle sin innsats i forhold til. Hvis målsettingen er urealistisk, blir det oppdaget i tide og virksomheten kan revurdere målsettingen.

 

Revider handlingsplanen

Det kan være en god idé å revidere virksomhetens handlingsplan med jevne mellomrom – for eksempel hvert halvår. På den måten sikrer dere at handlingsplanen er relevant i forhold til virksomhetens målsettinger og endrede forhold.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.