Avgrensing

Avgrensing av virksomheten

Avgrensing av virksomheten

Det viktigste i avgrensingen av virksomhetens organisasjon, er å være tydelige i forhold til avgrensningene som er valgt og begrunnelsen for dette.

 

For virksomheter som har datterselskaper eller inngår i joint ventures, kan det være en utfordring å avgrense virksomhetens organisasjon, dvs. avgjøre hvilke enheter eller deler av virksomheten som skal være med i beregningen.

 

Ifølge GHG-protokollen kan virksomheter avgrenses på to måter:

 

Etter eierandel (equity share) – hvor man gjør klimaregnskapet ut fra hvor mye virksomheten eier av en gitt produksjon/annen virksomhet. Det vil si at virksomhetens andel i en gitt mengde CO2-utslipp beregnes ut fra aksjeandelen i den andre virksomheten. Denne regnskapsformen kan sammenlignes med de prinsippene som brukes innen vanlig finansiell rapportering.

 

Basert på kontroll – som forstås som graden av økonomisk eller operasjonell kontroll over en annen virksomhets produksjon eller drift. Det vil si at deres virksomhet skal ha medbestemmelse i virksomheten for å inkludere dette CO2-utslippet. Det kan ytterligere trekkes et skille mellom funksjonell kontroll og finansiell kontroll. I praksis er finansiell kontroll en mer egnet måte å avgrense virksomheten enn eierandelsmetoden.

For mer om denne avgrensningen, se GHG-protokollens standard (s. 16).

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.