Verifikasjon

Verifikasjon

Det er verdt å vurdere verifisering av klimaregnskapet. Et verifisert klimaregnskap styrker troverdigheten til klimaarbeidet deres.

 

Når dere har utarbeidet et klimaregnskap, kan dere vurdere å få det verifisert. Det vil si at en (uavhengig) tredjepart kommer med en uttalelse basert på en gjennomgang av regnskapet og de avgrensninger og forutsetninger dere har satt opp. Det kan styrke troverdigheten til klimaarbeidet deres og dermed også gjøre det enklere å bruke innen markedsføring.

 

En del av verifikasjonsprosessen kan omfatte et kontrollbesøk fra den verifiserende tredjepart. Det kalles en audit (revisjon). Her er det mulig for den som verifiserer å danne seg et inntrykk av de systemer og datainnsamlingsmetoder dere har benytter.

 

Når dere har beregnet virksomhetens CO2-avtrykk kan dere velge å gå videre og formulere en strategi og tiltak for å redusere CO2-avtrykket. Dere kan dessuten gjøre en vurdering på hvordan dere skal kommunisere det til omverdenen.

 

Husk allikevel på at beregningen ikke tilsvarer godkjent sertifisering og bør heller ikke fremstilles sådan.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.