Ansvarsbegrensning

Ansvarsbegrensning

Resultatene fra CO2-kalkulatoren gir en grunnleggende oversikt over virksomhetens, enhetens eller hele organisasjonens CO2-avtrykk fra en rekke viktige kilder til klimagassutslipp.

 

Utslippene er beregnet på basis av de data og opplysninger som er tastet inn i kalkulatoren. Det gis ingen garanti for at beregningen er fullstendig og nøyaktig, og kalkulatoren gjennomfører ingen verifikasjon av de opplyste data og kilder.

 

Dette grunnleggende og estimerte CO2-avtrykket stemmer ikke fullt ut med kravene i ISO 14064, og bør ikke fremstilles som sådan. Beregningen kan heller ikke brukes som en godkjenning av virksomheten eller dens aktiviteter.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.