Oppnå reduksjoner

Oppnå reduksjoner

På disse sidene kan du få inspirasjon og råd om ulike måter å oppnå CO2-reduksjoner på.

 

Det er mange ulike måter å oppnå CO2-reduksjoner på. For mange virksomheter er første skritt å effektivisere energiforbruket. Her er det nemlig ofte store økonomiske besparelser å hente.

 

Få inspirasjon og råd til å arbeide med CO2-reduksjon innen følgende områder:

 

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.