Energieffektivisering

Energieffektivisering

Norske virksomheter er blant verdens mest energieffektive. Likevel er det et stort potensial for å redusere strøm- og oppvarmingsregningen. Spesielt er det mye å hente i bygg som står for 40 prosent av energibruken. I noen tilfeller vil dette også gi CO2-reduksjon.

Elektrisitet og oppvarming med elektrisk kraft i Norge kommer i hovedsak fra utslippsfri vannkraft. I perioder med kraftunderskudd i Norge importerer vi imidlertid kraft fra det nordiske kraftmarkedet - som blant annet inneholder dansk kullkraft. I gjennomsnitt gir nordisk kraft et utslipp på 0,2 kg CO2 per kWh. I perioder vil derfor redusert bruk av elektrisitet i deres bedrift derfor gi en viss reduksjon av klimagassutslipp.

 

Energieffektivisering er uansett strategisk riktig og vil være lønnsomt for bedriften.

Det er to måter å redusere virksomhetens forbruk av elektrisitet og varme:

 

• Investering i mer energieffektiv teknologi, som ofte betaler seg tilbake i

løpet av få år.

• Endring av medarbeidernes atferd og bruk av apparater og maskiner – noe

som ikke trenger å koste noe.

 

Klimakompasset gir gode råd til energieffektiviseringer innenfor tre områder:

 

> Bygninger

> Kontordrift

> Produksjon

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.