Transport

Transport

Transport av mennesker, utstyr og produkter er forbundet med et stort energiforbruk og utslipp av klimagasser.

 

Transport er en viktig del av de fleste virksomheters CO2-avtrykk. Faktisk står transport for ca. 20 prosent av det samlede utslipp av klimagasser i EU. I de 20 prosentene er energiforbruk til produksjon og utbygging av infrastruktur ikke medregnet. I Norge sto transportsektoren i 2008 for om lag 29 prosent av CO2-utslippene.

 

På Klimakompasset deles transportaktiviteter i to områder:

 

• Transport i egne eller leasede transportmidler. Transporten kan omfatte

både varer og personer.

 

• Annen transport – dvs. transport i transportmidler som ikke eies av

virksomheten.

 

Under annen transport er det spesielt snakk om ansattes forretningsreiser og medarbeidernes pendling til og fra jobb. Varetransport som kjøpes hos transportfirmaer teller også med her (Område 3 i GHG-protokollen).

 

Nettopp eierskapet av transportmidler påvirker virksomhetens muligheter for å redusere CO2-avtrykket sitt fra transport. Det kan for eksempel avhenge av om man transporterer varer i egne biler, eller om man leier et transportfirma til å ta seg av det.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.