CO2-nøytral oppvarming

CO2-nøytral oppvarming

Virksomheten kan legge om sin forsyning av varme slik at den i større grad baserer seg på fornybar energi.

 

Det finnes i hovedsak to muligheter for å legge om forsyningen av varme slik at det resulterer i mindre CO2-utslipp:

 

Erstatte oljefyr

Oljefyring kan erstattes med elektrisk oppvarming, varmepumpe, biobrensel eller med fjernvarme.

 

Egenproduksjon av fornybar energi

Det finnes en rekke ulike teknologier som gjør at virksomheten kan bli helt eller delvis selvforsynt med CO2-nøytral elektrisitet og varme. Det dreier seg blant annet om vindmøller, solkraft, solvarme, mikrokraftvarme, biovarme og overskuddsvarme. Virksomheten må også forholde seg til tilbakebetalingstiden for en eventuell investering.

 

I begge tilfeller bør man naturligvis analysere nøye hvorvidt det har noen effekt på det samlede CO2-utslippet.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.