Råvarer

Råvarer og materialer

I bestrebelsene etter å redusere virksomhetens samlede klimapåvirkning kan det være en god idé å se på mulighetene for:

 

Å redusere forbruket av materialer som blir fremstilt via prosesser som slipper ut mye klimagasser.

 

Å finne leverandører som er oppmerksomme på nye metoder for utvinning av råvarer, og som har lave utslipp av klimagasser.

 

Å bruke alternative materialer med mindre CO2-utslipp. I den forbindelse er det smart å utarbeide en livssyklusvurdering (LCA) av de ulike materialene. En LCA sammenligner CO2-utslipp i produksjonsfasen, i bruksfasen og i deponeringsfasen, og kan hjelpe virksomheten til å velge de beste materialene.

 

Hvordan kommer dere i gang?

For å danne dere et overblikk over eventuelle CO2-besparelser i forbindelse med eget forbruk av råvarer, kan dere velge å sette ned en arbeidsgruppe som består av innkjøper(e) og den som er ansvarlig for virksomhetens energiforbruk/klimapåvirkning. I samråd kan disse finne frem til hvilke områder dere kan satse på.

 

Leverandørers forbruk av råvarer

Dere kan starte med å innlede dialog med leverandørene deres. Det kan hende at de allerede har vurdert eller tatt skritt innen området.

Råvarer og materialer
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.