Produktutvikling

Produktutvikling

Ved å gjøre energiforbruk til en viktig parameter i produktutviklingen, kan bedriften redusere utslippet som finner sted når kundene bruker produktene. Utover dette kan virksomheten redusere produktets CO2-avtrykk ved å velge materialer som i sin livssyklus forårsaker mindre CO2.

 

Det kan være relevant å utvikle produkter med hensyn til CO2-reduksjon når det er snakk om:

 

• Energiforbrukende produkter som for eksempel elektriske apparater, biler og andre produkter som har stor betydning for forbruket av energi. Feks. vinduer, isoleringsmateriale og vaskepulver til kaldvask.

• Produkter som inneholder materialer/komponenter som gir CO2-utslipp enten i utvinningsfasen eller i avhendingsfasen.

 

Reduksjonspotensialet avhenger helt av virksomhetens produkt. Teknologi som allerede er på markedet har store energisparingspotensial, for eksempel energieffektive hvitevarer og IT-utstyr.

 

Hvordan kommer dere i gang?

Nedenfor er det listet opp en rekke forslag til hvordan dere kan redusere klimapåvirkningen når produktet deres brukes. Det kan for eksempel være ved å lage mer energieffektive produkter eller informere kundene om optimal bruk av produktene:

 

Livssyklusvurderinger (LCA)

Man kan bruke en LCA til å identifisere hvor i produktets livssyklus den største klimapåvirkningen er.

 

EUs energimerkning A–G

EU har en obligatorisk energimerkingsordning som gjelder for hvitevarer, lyspærer og biler. Den angir på en skala fra A til G hvor energieffektivt apparatet er. EU-kommisjonen arbeider med å utvide ordningen til å omfatte andre produktgrupper med både indirekte og direkte energiforbruk.

 

Informasjonskampanjer

Enkelte virksomheter har begynt å lage informasjonskampanjer om hvordan man bruker deres produkt til fordel for både kunder og klimaet. Det er viktig at kunden bruker produktet deres på en slik måte at alle produktets fordeler utnyttes.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.