Klimakommunikasjon

Klimakommunikasjon

Enhver klimastrategi kan med fordel inneholde en plan for hva dere vil formidle om virksomhetens arbeid med klima.

 

Klimakommunikasjon handler om å opplyse kunder, investorer, medarbeidere og andre interessenter om virksomhetens klimapåvirkning og om hvordan virksomheten arbeider med å redusere klimagassutslipp. Hvis dere ikke gjør andre oppmerksom på tiltakene dere setter i gang, vil dere ofte ikke kunne utnytte alle de forretningsmessige fordelene ved å arbeide med klima.

 

Du kan få inspirasjon til å vurdere hvordan og hvor mye dere vil fortelle om virksomhetens klimastrategi under de følgende emnene:

 

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.