Mulige fallgruver

Mulige fallgruver

Klimakommunikasjon kan gi tilbakeslag som kan gjøre direkte skade på bedriftens omdømme dersom dere ”overselger” virksomhetens klimaprofil.

 

Grønnvasking

”Grønnvasking” er et uttrykk for virksomheter som på ulikt vis forsøker å fremstå som mindre miljøbelastende enn de i virkeligheten er. Beskyldninger om grønnvasking kan få virksomheten til å virke lite troverdig og det kan gi grunnlag for negativ medieomtale.

 

Manglende dokumentasjon

Dette kan gi problemer dersom media tror at virksomheten ikke har dokumentasjonen i orden, eller at virksomheten har manipulert data og analyser.

 

Skjeletter i skapet

Virksomheter som åpent promoterer miljøinnsatsen sin bør være spesielt oppmerksom på om deler av organisasjonen har vesentlige miljøproblemer som ikke tåler dagens lys. Det kan gi tilbakeslag å holde slike ting skjult selv om det ikke er noe galt i den informasjonen virksomheten har lagt frem.

 

Markedsføringsloven

Når virksomheter informerer om sin innsats for klimaet er det viktig å være oppmerksom på lovgivning på markedsføringsområdet, både i og utenfor Norge.

 

I Norge og i EØS-området finnes både lovgivning og retningslinjer om god markedsføringsskikk som er relevante på miljø- og klimaområdet.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.