Fordeler

Fordeler ved klimakommunikasjon

Fordeler ved klimakommunikasjon

Det kan styrke virksomhetens omdømme å være åpen omkring bedriftens klimapåvirkning og å kommunisere aktivt om tiltakene dere iverksetter.

 

Mange virksomheter har fortsatt en reaktiv kommunikasjonsstrategi på klimaområdet. Det innebærer at de kun redegjør for virksomhetens klimapåvirkning i det omfang virksomheten er juridisk forpliktet til det eller når de blir kontaktet av journalister.

 

Fordeler ved proaktiv kommunikasjon

En mer proaktiv kommunikasjonsstrategi kan imidlertid gi en rekke fordeler:

 

• Virksomheten kan styrke merkenavn og legitimitet, og kanskje forebygge kritikk.

• Medarbeiderne blir stolte og engasjerte når virksomheten blir positivt omtalt i pressen, i bransjen – og kanskje blant familie og venner

• Virksomheten kan skille seg ut blant konkurrentene og på sikt styrke etterspørselen etter virksomhetens produkter.

• Det kan gjøre virksomheten mer interessant for potensielle investorer som kan se at dere har tatt høyde for den risiko og de muligheter klimautfordringen innebærer.

 

Åpenhet kan forebygge kritikk

Det er typisk for virksomheter som har en positiv historie å fortelle og velger en proaktiv kommunikasjonsstrategi. Hvis dere utvikler veldig energieffektive produkter er det for eksempel helt opplagt å bruke det aktivt i markedsføringen deres.

 

Dersom virksomheten deres er i en bransje som er spesielt utsatt for miljøkritikk kan det også være en god idé å kommunisere proaktivt om klima. Hvis dere går offentlig ut med at virksomheten er en del av problemet og samtidig påpeker de tiltakene virksomheten har igangsatt, kan dere lykkes i å ta brodden av eventuell kritikk og forebygge dårlig omtale.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.