Produktmerking

Produktmerking

For enkelte virksomheter kan det være interessant å gi forbrukerne spesifikk informasjon om klimapåvirkningen fra de produktene kunden kjøper – for eksempel via produktmerking.

 

Produktmerking foregår som oftest på en av to måter:

 

• På emballasjen informerer virksomheten om hvor mange gram CO2 som blir sluppet ut i atmosfæren som en konsekvens av produksjon, transport, bruk og avhending av gjeldende produkt. Denne typen produktmerking finnes for eksempel på sko og støvler fra Timberland.

• Virksomheten dokumenterer at produktet lever opp til en rekke spesifikke krav og får dermed lov til å bruke et produktmerke som skal vise at varen er mer klimavennlig enn andre lignende produkter.

 

 

Produktmerking i Norge

I Norge finnes ennå ikke et dedikert CO2-merke, men både det nordiske miljømerket Svanen og det europeiske miljømerket Blomsten inneholder kriterier angående energiforbruk og klimapåvirkning.

 

> Les mer om Blomsten og Svanen

 

Produktmerking i utlandet

I andre markeder finnes det allerede CO2-merkingsordninger, og det er sannsynligvis flere underveis. I England arbeider for eksempel Arla med et merke som gjør at forbrukeren kan se hvor mye en liter melk har belastet klimaet fra ku til kjøledisk.

 

> Les om produktmerker i andre land

 

Usikkerhet omkring produktmerking

Beregninger bak produktmerking er i de fleste tilfeller knyttet til stor usikkerhet. Det er ofte vanskeligheter forbundet med å lage estimater av de indirekte utslippene knyttet til for eksempel råvareproduksjon, out-sourcing og transport. Det innebærer at troverdigheten til CO2-merker er diskutabel. Dette er noe virksomheten bør være oppmerksom på dersom dere vurderer å arbeide med produktmerking.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.