Rapportering

Rapportering

Det finnes mange ulike muligheter dersom bedriften ønsker å lage en årsrapport med fokus på klima.

 

Flere og flere virksomheter utarbeider årlig en rapport om de sosiale og miljømessige problemstillingene som berører bedriften. Noen virksomheter inkluderer nå en egen passasje om klimautfordringen.

 

Det er spesielt store og internasjonalt orienterte virksomheter som har fokus på rapportering. Årsaken er vanligvis at virksomheten møter større krav til åpenhet fra investorer og andre hovedinteressenter.

 

Et stigende antall mindre virksomheter ser seg imidlertid også nødt til å rapportere om miljø og klima. Dette gjelder spesielt virksomheter som har store næringslivskunder som stiller CSR-krav til sine leverandører.

 

Klimarapporteringen kan for eksempel inngå i:

 

> Årsberetningen

> Ikke-finansielle regnskaper

> Grønne regnskaper

 

Rapporteringsstandarder

Det er utviklet en rekke internasjonale rapporteringsstandarder som virksomheten kan velge å følge dersom den vil utarbeide en formell rapport om klimaarbeidet sitt.

 

Global Reporting Initiative (GRI): Den mest utfyllende rapporteringsstandarden kommer fra Global Reporting Initiative. Dersom virksomheten utarbeider en rapport etter denne standarden kan det gi høy grad av legitimitet til virksomhetens kommunikasjon. Det er imidlertid et særdeles omfattende og tidkrevende arbeid.

Carbon Disclosure Project (CDP) har utviklet en rapporteringsstandard spesifikt for klimaområdet. Flere hundre institusjonelle investorer har sluttet seg til CDP og oppfordrer virksomheter til å rapportere etter denne standarden. Den har derfor fått stor innflytelse på kort tid.

 

Regnskapsstandarder

Dersom virksomheten i forbindelse med rapporteringen ønsker å angi kvantitative mål for CO2-utslippet, kan den ta utgangspunkt i internasjonalt anerkjente regnskapsstandarder.

 

Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG-protokollen): Dette er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomhetens CO2-utslipp. Det er også den Klimakompassets CO2-kalkulator er basert på.

 

ISO 14064-standardene til utarbeidelse og verifikasjon av CO2-regnskaper. Standardene baserer seg på GHG-protokollen, men kan ytterligere verifiseres av eksterne parter.

 

Dersom du ønsker å beregne CO2-utslippene for enkelte produkter, kan du enten bruke standardene ISO 14040 eller PAS 2050 (under utarbeidelse). Begge krever at du vurderer hele produktets livssyklus.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.