Valg av målgrupper

Valg av målgrupper

Et av de viktigste elementene i en kommunikasjonsstrategi er å fastsette målgrupper for bedriftens kommunikasjon, samt bestemme seg for hvilke kommunikasjonskanaler man vil benytte.

 

For å kunne velge primære målgrupper er det viktig å ha et overblikk over virksomhetens interessenter og deres krav, forventninger og ønsker til virksomhetens arbeid med klima. Dersom dette ikke på forhånd er kjent kan dere innlede en dialog om emnet, og kanskje også involvere noen av dem aktivt i prioriteringen av aktivitetene deres.

 

Hver målgruppe har sine prioriteter

En interessentanalyse vil vanligvis vise at ulike ting er relevant for ulike målgrupper.

 

• Private forbrukere legger i større grad vekt på om virksomheten er kjent for å ha en grønn profil og om produktene deres virker mer klimavennlige enn konkurrentenes.

• For medarbeidere handler det om å kunne være stolt av arbeidsplassen sin og det er derfor viktig at virksomheten kan illustrere hvordan arbeidet med klima harmonerer med medarbeidernes personlige verdier og etikk.

• I forhold til virksomhetenes næringslivskunder handler det om å vise at det er tatt høyde for den mest vesentlige omdømmemessige risiko. Som leverandør kan man bli en belastning for kundene dersom man blir kjent som en samfunnsskadelig virksomhet.

• For mange investorer er det viktig at virksomheten kan dokumentere at den har tatt høyde for muligheter og risiko som klimaforandringene medfører på lang sikt.

 

Kommunikasjonskanaler og budskap tilpasses målgruppen

Valg av målgruppe har samtidig stor betydning for hvilke medier og kommunikasjonskanaler det er mest hensiktsmessig å bruke.

 

De fleste bedrifter kan med fordel utnytte de medier som allerede brukes i kontakten med for eksempel kunder og medarbeidere til å fortelle om klimaarbeidet. Det kan være alt fra produktkataloger til intranettet.

 

Klimaarbeidet kan imidlertid også gi anledning til å ta i bruk andre kanaler. Noen virksomheter benytter for eksempel jobbannonser til å illustrere for kommende medarbeidere at virksomheten er engasjert i kampen mot klimaforandringene.

 

Selve innholdet i kommunikasjonen skal målrettes til den spesifikke målgruppen og dens prioriteringer. Budskapene må være annerledes i produktkatalogen og i jobbannonsen.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.