Andre gode råd

Andre gode råd

Her får du noen anbefalinger om kommunikasjon som kan være til inspirasjon når dere skal planlegge hvordan og hvor mye dere vil fortelle om virksomhetens klimaarbeid.

 

1. Snakk sant

Det kan gi meget dårlig omtale dersom virksomheten overdriver eller forteller halvsannheter om sin klimapåvirkning og aktiviteter på området.

 

2. Vær åpen og ærlig

Det er i de fleste tilfeller en fordel å være åpen omkring virksomhetens påvirkning av klimaet. Åpenhet – også om dårlige saker – kan i noen tilfeller forebygge kritikk og dårlig omtale.

 

3. Fokuser på konkrete resultater

Det er enklere å huske og mer troverdig dersom virksomheten forteller om konkrete resultater fremfor utelukkende om intensjoner eller kommende prosjekter.

 

Gjør noe ut av å fortelle hva CO2-reduksjonene har betydd. Har det spart omkostninger, optimert prosesser eller bidratt til et godt omdømme i lokalsamfunnet? Det er ikke noe korrekt svar på hvor lenge og omfattende virksomheten skal ha arbeidet med klima før budskapene kan kommuniseres. Det skal virksomheten selv vurdere.

 

4. Bruk eksempler og historier

Det er enklere å formidle eksempler og historier enn strategier og prinsipper. Dersom virksomheten har effektivisert produksjonen, gledet medarbeidere eller skaffet dere flere kunder – så fortell hvilke konkrete tiltak virksomheten har satt i gang og hva de har betydd i praksis. Bruk detaljene og fortellinger fra virkeligheten for å gjøre policy, prinsipper og strategier mer håndgripelig.

 

5. Relevans i en større sammenheng

Sett klimaaktivitetene inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng slik at mottakeren ser at de er relevante. Fremhev for eksempel de globale klimaforhandlingene og virksomhetens direkte påvirkning på lokalsamfunnet – eller beskriv hvordan arbeidet med klimaaktiviteter har medført nye etterspurte produkter samtidig som at virksomheten bidrar til å redusere globale klimaproblemer.

 

6. Effektmåling

Det kan være verdifullt for virksomheten deres å evaluere hvilken effekt kommunikasjonen deres har hatt på mottakeren. En god effektmåling hjelper dere til å målrette arbeidet med kommunikasjon av ulike budskap til ulike målgrupper.

 

Effekten av kommunikasjonen kan evalueres ved å kontakte hovedinteressentene direkte – eller leie inn et konsulentbyrå, eller ved å få et analyseinstitutt til å foreta en undersøkelse av det samlede omdømmet deres som ansvarlig miljøaktiv virksomhet.

 

7. Få andre til å støtte budskapet ditt

En mulig fremgangsmåte er å få samarbeidspartnerne deres til å fortelle om klimaaktivitetene deres. Det kan styrke troverdigheten dersom en samarbeidspartner, en myndighetsperson eller en miljøorganisasjon uttaler seg positivt om virksomhetens innsats på klimaområdet.

 

8. Delta i relevante klimainitiativer

Ved å slutte seg til en eller flere initiativer, kan virksomheten utvise engasjement og få dypere kunnskaper om hva andre virksomheter gjør på området. Et eksempel på et internasjonalt klimainitiativ som virksomheter kan undertegne er ”Caring for Climate” – et initiativ under FNs Global Compact.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.