Eksempler

Eksempler

Her finner du norske og internasjonale eksempler på hva selskaper har gjort for å redusere sine utslipp av klimagasser og samtidig styrke virksomheten. Eksemplene beskriver ulike tiltak inne forskjellig områder relatert til utvikling og implementering av en klimastrategi.

 

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.