SAS Group

SAS Group

SAS Group har satt seg flere mål om utslippsreduksjoner. Den langsiktige målsettingen er en absolutt reduksjon av drivhusgasser i 2020 på 20 prosent, og en relativ reduksjon på 50 prosent per passasjerkilometer med 2005 som basisår. SAS Groups visjon er ingen drivhusgassutslipp i 2050.

 

SAS Group arbeider med miljø og klima av flere årsaker. Først og fremst betrakter SAS Group seg selv som en ansvarlig virksomhet og har derfor prioritert miljø de siste 12–15 årene. I løpet av de siste årene har flere kunder begynt å stille spørsmål til flyenes klimapåvirkning. Derfor føler SAS Group også et press fra kundene sine for å arbeide målrettet med miljø og klimapåvirkning.

 

Målsetting

SAS Group har satt seg flere mål om utslippsreduksjoner, herunder både kortsiktige og langsiktige samt absolutte og relative mål. SAS Groups sjef for miljø og bærekraftighet, Martin Porsgaard, uttaler at SAS Group har valgt å sette seg absolutte mål for å være på linje med EU, men også fordi et relativt mål er misvisende dersom veksten er høyere enn den relative produksjonen av drivhusgasser.

 

Den langsiktige målsettingen er en absolutt reduksjon av drivhusgasser i 2020 på 20 prosent og en relativ reduksjon på 50 prosent per passasjerkilometer med 2005 som basisår. SAS Groups visjon er ingen drivhusgass-emisjoner i 2050. På kort sikt vil SAS Group redusere drivstofforbruket med 6–7 prosent – et mål som skal være nådd innen 2010.

 

Målsettingene er basert på en realistisk vurdering av hva som er mulig i dag og hvilke teknologier som er på tegnebrettet og som snart vil være tilgjengelige ifølge produsentene og ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe).

 

Det arbeides med i alt 60 enkelttiltak i et ”Fuel save”-program for å nå de kortsiktige reduksjonsmålene. Dette er blant annet optimalisering av flygningene, sikre optimal balanse i flyet ved plassering av bagasje og passasjerer, vask av fly og motorer og ved bedre koordinering av ruter.

 

Kjøp av CO2-kvoter

SAS Group har gått inn i det frivillige kvotemarkedet for å gi kundene sine en mulighet for å få en grønn profil. SAS Group brukte god tid på å undersøke det frivillige kvotemarkedet, og var samtidig i dialog med WWF, svenske miljøforskere og dansk miljøforvaltning.

 

På bakgrunn av dette samarbeidet gikk SAS Group inn i en grundig dialog med to forhandlere av CO2-kvoter, hvor valget til slutt falt på Carbon Neutral i London. SAS Group har prioritert at reduksjonene er kvalifiserte, at prosjektene blir revidert av en tredjepart og at prisen på kvotene er rimelige. SAS Group har forsikret seg om at kjøpte kvoter utelukkende går til prosjekter med fornybar energi. Inntil videre er det valgt ut tre vindmølleprosjekter. SAS kompenserer selv for alle sine interne reiser.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.