LEGO-konsernet

LEGO-konsernet

Ti selvstendige distribusjonsenheter i Danmark, Tyskland, Sveits og Frankrike ble lagt ned, og fra 2008 lagres ferdige LEGO-produkter i Jirny, like ved Praha. Dette bidrar til å redusere CO2-utslippene med ca. 2000 tonn årlig.

 

LEGO-konsernet reduserer lastebilkjøring

LEGO-konsernet med hovedsete i Billund har i løpet av få år gjennomført omfattende rasjonaliseringer på distribusjonsområdet. I 2005 ble det besluttet at all distribusjon til Europa og Asia skulle samles i Jirny i Tsjekkia. Ti selvstendige distribusjonsenheter i Danmark, Tyskland, Sveits og Frankrike ble lagt ned, og fra 2008 lagres ferdige LEGO-produkter i Jirny, like ved Praha.

 

Her pakkes produktene før de sendes ut til kunder i 135 land. Distribusjonssenteret ligger like ved de nye produksjonsstedene i Ungarn og Tsjekkia, og dermed oppnår LEGO-konsernet en markant effektivisering av distribusjonen. Effektiviseringen tilsvarer at det i 2008 skal kjøres cirka 7000 færre lastebiler, og miljøet spares dermed for cirka 5,7 millioner kilometer kjøring av LEGO-produkter (en reduksjon på cirka 30 prosent). Dette bidrar til å redusere CO2-utslippene med cirka 2000 tonn årlig.

 

Flere produkter i lastbilene

Arbeidet med å optimalisere distribusjonen og redusere CO2-utslippene fortsetter i 2009. Alle nye LEGO-produkter vil bli pakket i nye eskestørrelser som i gjennomsnitt er sju prosent mindre, og samtidig er utformet slik at de kan plasseres mer hensiktsmessig på pallene. Lastebilene kan dermed frakte flere LEGO-produkter om gangen, da palleutnyttelsen forventes å stige fra 76 prosent til 93 prosent i Europa, og 87 prosent i USA. Det betyr at det sendes ut cirka 1200 færre lastebiler fra distribusjonssenteret i Europa (i høysesongen juli–desember sendes det ut cirka 700 lastebiler i uka). Tilsvarende vil det sendes ut cirka 350 færre lastebiler med LEGO-produkter på amerikanske veier fra sentrallageret i Dallas, Texas.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.