Norske Skog

Norske Skog

På grunn av den enorme mengden tre virksomheten bruker til papirproduksjon, føler Norske Skog at de har ansvar for at alt tre som brukes i produksjonen deres kommer fra bærekraftig og forvaltet skogbruk.

 

Norske Skog er blant verdens ledende virksomheter innenfor papirindustri. På grunn av den enorme mengden tre virksomheten bruker i papirproduksjonen sin, føler de at de har et ansvar for at alt tre de bruker i produksjonen kommer fra bærekraftig og forvaltet skogbruk.

 

Det betyr at Norske Skog etterstreber kjøp av tre fra skogbruk som er sertifisert av Forest Stewardship Council (FSC) og Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

 

I de tilfeller hvor det ikke handles direkte med skogbruk, men derimot med produkter som stammer fra skogbruk, er Norske Skog avhengig av Chain of Costody (CoC)-sertifikater. På denne måten sikrer virksomheten at innkjøpene deres av tre er forsvarlig, uansett hvor det er kjøpt.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.