Om Klimakompasset

Om Klimakompasset

Klimakompasset ble opprinnelig utviklet av NHOs søsterogranisasjon iKlimakompasset ble opprinnelig utviklet av NHOs søsterogranisasjon i Danmark, DI, i samarbeid med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under Danmarks Økonomi- og Erhvervsministeriet. NHO har etter avtale med DI utviklet denne norske versjonen av Klimakompasset.

 

På Klimakompasset kan du få inspirasjon til å utarbeide en klimastrategi som kan redusere din virksomhets utslipp av CO2 og andre klimagasser.

 

Klimakompasset skal utvikles videre. Vi setter stor pris på kommentarer og forslag som kan bidra til å forbedre nettsidene og den tilhørende CO2-kalkulatoren.

 

Kontakt

 

NHO

Per Anker-Nilssen

per.anker-nilssen(-)at(-)nho.no

Direkte 4723088338

 

Partene bak Klimakompasset

 

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Medlemmene i NHO er ca. 20.000 bedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap.

 

NHO arbeider for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

 

www.nho.no

 

DI

DI er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for 11 000 engasjerte danske virksomheter. Virksomhetene har et felles ønske om at de gjennom samfunnsengasjement og nyskapning utvikler virksomheten til gagn for sysselsettingen og velferden i Danmark.

 

DI arbeider for at den enkelte virksomhet får de beste muligheter for vekst i et bærekraftig samspill med medarbeidere og samfunn.

 

www.di.dk

 

Danmarks Økonomi- og erhvervsministerie

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (EogS) er et styre under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Styret ivaretar sekretariatsfunksjonen for regjeringens handlingsplan for virksomheters samfunnsansvar og arbeider for å skape bedre rammevilkår for at danske virksomheter integrerer arbeidet med samfunnsansvar i sin forretningsstrategi og kjernekonsepter. Et av tiltakene i handlingsplanen er Klimakompasset.

 

Web- og IT-leverandører

Nettsiden er utarbeidet av B14

Kontakt: www.b14.dk

 

Systemet bak CO2-kalkulatoren er levert av Miracle Projects A/S

Kontakt: Simon Clemen Pedersen, www.miracleas.dk

 

Innkjøpte materialer og avfall

PE INTERNATIONAL har utarbeidet Område-3-elementene om avfall og innkjøpte materialer.

Kontakt: Jan Poulsen, www.pe-international.com

 

Forsidefoto

Jo Michael

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.