Quick Guide

Hurtigveileder for mindre bedrifter

Her kan du få konkrete råd til raske CO2-reduksjoner innen din bransje samt en sjekkliste for å utarbeide en klimastrategi.

 

Også små bedrifter bør prioritere innsats på klimaområdet. Dere trenger ikke å sette dere inn i alle områder samtidig. Velg de mest opplagte områdene som dere mener gir størst gevinst – både for klimaet og for virksomheten.

 

Få gode råd om CO2-reduksjoner i utvalgte bransjer:

 

Hva er en klimastrategi?

En klimastrategi beskriver de tiltakene deres virksomhet vil ta for å minske utslippene av CO2. Det kan for eksempel være en ”slå av lyset”-kampanje, innkjøp av firmasykler og utstyr til videokonferanse som alternativer til transport, eller investering i energieffektive maskiner og elektronikk.

 

> Les hurtigveilederens 7 trinn for hvordan dere utarbeider en klimastrategi

 

Få gode råd om CO2-reduksjoner i utvalgte bransjer:

Sjekkliste for mindre kontorer

Sjekkliste for bilverksteder

Sjekkliste for hoteller uten restaurant

Sjekkliste for butikker med matvarer

Sjekkliste for butikker uten matvarer

Sjekkliste for restauranter

 

Hva er en klimastrategi?

En klimastrategi beskriver tiltak virksomheten kan gjøre for å minske utslipp av klimagasser. Det kan for eksempel være en ”slukk lyset kampanje”, innkjøp av firmasykler og utstyr for videokonferanse som alternativ til transport, eller investering i energieffektive maskiner og elektronikk.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.