Grøset

Grøset

Den grafiske bedriften GRØSET har arbeidet systematisk med miljø- og samfunnsansvar siden de fikk sin første svanemerkelisens i 1998. Resultatene viser at miljøfokus også er lønnsomt; bedriften halverte sitt strømforbruk på 7 år og avfallet er i dag en netto inntekt. For å utvikle seg videre ble det i 2008 laget et første klimaregnskap. Det viste at CO2-fotavtrykket er lite – noe som er et resultat av miljøarbeidet over mange år. For å bidra til ytterligere reduksjon har GRØSET valgt å fokusere på veitrafikk, luftfart og avfallsdeponering. Bedriften kjøper FN-godkjente kvoter for å kompensere for CO2-fotavtrykket, og har avgitt Klimaløftet.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.