Fjordkraft

Fjordkraft

Å opptre samfunnsansvarlig blir et stadig tydeligere krav til bedrifter, både i Norge og internasjonalt. Fjordkrafts samfunnsansvarspolicy er knyttet opp mot klimanøytralitet.

 

Som strømleverandør har vi valgt å jobbe med samfunnsansvar innenfor områdene forbruksreduksjon av strøm, valg av fornybare energikilder og nøytralisering av klimagassutslipp; internt, overfor kunder og leverandører.

 

Fjordkraft tar Klimaløftet og deltar i FNs Climate Neutral Network fordi vi mener alvor i vår satsing på fornybar energi og klimavennlige løsninger. Vi ønsker å spre kunnskap gjennom å gi våre kunder, ansatte og forretningsforbindelser effektive, enkle og praktiske råd.

 

Tiltak: I november 2007 ble Fjordkraft en klimanøytral bedrift. Dette gjorde vi gjennom bruk av opprinnelsesmerket strøm i byggene vi holder til i, og kjøp av FN-godkjente klimakvoter for selskapets resterende utslipp. Vi vil hvert år gjennomføre et klimaregnskap basert på FNs anbefalte metode

 

I 2008 fikk vi gode resultat ved bruk av klimakontakter for hver enhet, fokus på reduksjon av tjenestereiser med bil, kjøp av opprinnelsesmerket strøm og energisparende tiltak. Vi hadde også gode effekter ved bevisstgjøring av de tekniske løsningene vi tidligere har investert i. I 2008 hadde vi budsjettert for et utslipp på 110 tonn CO2e. Fjordkraft overskred budsjettet med 3,4 tonn CO2e i 2008. Vi kompenserte dermed for 113,4 tonn CO2e gjennom den grønne utviklingsmekanismen.

 

I 2009 har Fjordkraft flyttet til nye kontorer. Vi har vektlagt gode miljø og energiløsninger. Internt så vil fokuset være på investeringen av helt nytt video / web konferanseutstyr som allerede er hyppig brukt. Alle ansatte har tilgang til dette utstyret enten på arbeidsplassen sin eller på en av de mange møte- og stillerom vi nå har. Det er også startet en sparestafett i hele Fjordkraft når det gjelder reisekostnader. Vi tror på gode resultater i 2009.

 

Fjordkraft skal fortsette sitt gode interne arbeid. Vi ser allikevel at hvor vi kan gjøre den virkelig store forskjellen er å være mer bevisst på måten vi gjør innkjøp. Vi har dermed valgt å stille krav til leverandører om klimanøytralitet. Dette tror vi kan skape en positiv forandring i markedene hvor vi operere. Kravene som Fjordkraft har utviklet er tilgjengelig for alle andre bedrifter som ønsker å ta disse i bruk. Disse ligger tilgjengelig på våre nettsider: www.fjordkraft.no/csr

 

Ovenfor våre kunder medvirker vi til at de kan kutte sine klimagassutslipp gjennom klima – og miljørådgivning, kjøp av sertifiserte klimakvoter, kjøp av fornybar energi og reduksjon i energiforbruket.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.