Scandic

Scandic

Scandic er Nordens største hotellkjede og har siden 1994 jobbet målrettet for å gjøre selskapet bærekraftig, både økonomisk og miljømessig. Selskapets miljøpolicy sier: ”Ingen bedrifter kan unngå å ta ansvaret for miljøet og sette miljøspørsmålene i fokus. Scandic skal derfor ta ledelsen og aktivt arbeide for å redusere miljøbelastningen og ha et økologisk holdbart samfunn.”

Det begynte med opplæring av alle våre medarbeidere. I dag har over 9000 deltatt i miljøutdanning. Hittil har det resultert i tusenvis av konkrete miljøtiltak ute på våre 135 hotell i hele Norden. I 1995 lanserte vi miljørommet. Dette er et hotellrom hvor materialene er valgt med tanke på miljøet. Tre fra Norden, ull og bomull har erstattet syntetiske materialer, plast og metall unngås. Resultatet er at 97 % av miljørommet kan gjenvinnes.

Vi fortsatte med Svanemerking av alle Scandic hotellene som er et bevis og en offisiell bekreftelse på en sterk fokus på miljøet. Miljøsatsingen gjennomgriper hele driften og alle ansatte: Innkjøp, renhold, tekstilvask, energisparing, vannsparing, økologiske matvarer, innredning, avfallshåndtering, rekruttering og opplæring m.m.

Miljø er en viktig del av Scandics profil. Vi har tatt Klimaløftet for å bidra til en norsk dugnad og endring av holdninger for at våre barn og barnebarn også skal få leve i et sunt og bærekraftig samfunn.

Mer på Scandics hjemmeside: www.scandichotels.no

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.